Tlačiareň Ján Šindléry – TESFO

Ul. Textilná č. 15, 034 01 Ružomberok 5

Tel.: 044/432 60 08, E-mail: tesfo@tesfo.sk, Web: www.tesfo.sk